Onderwijs

Fuwasys

Wist u al dat wij sinds 2017 FUWASYS gecertificeerd zijn? Hierdoor kunnen we uw organisatie in het onderwijs en de rijksoverheid ondersteunen bij het beschrijven en waarderen van functies. De doelstelling daarbij is het toepassen van een uniforme, objectieve manier om functies te wegen (alle functies op dezelfde weegschaal) alsmede het indelen, onderbouwen en legitimeren van de indeling van functies in de salarissystematiek van de cao.

Wilt u meer informatie?
Bel 06 – 41 24 46 99

ProfiLEREN

De wens van elke school (en het bijbehorende bestuur) is om een goed lopende school te hebben en te houden met enthousiaste kinderen, tevreden ouders en een gemotiveerd team. Bent u al bekend met onze dienstverlening op het gebied van ProfiLEREN? In deze mail vindt u meer informatie over dit unieke programma van Woltring. ProfiLEREN is vraaggericht en op maat gemaakt voor uw organisatie, maar altijd met hetzelfde doel; het ontdekken en benoemen van de unieke identiteit en het vergroten van de zichtbaarheid van de school. Wat is het onderscheidend vermogen van uw school? Voor meer informatie…

Cultuur

Over één ding zijn de onderzoekers het allemaal eens. Beter presterende organisaties hebben allen gedreven medewerkers in dienst. Zij begrijpen wat de ambitie van de organisatie is en hoe deze ambitie gerealiseerd gaat worden. Deze medewerkers zien naast de ambitie van de organisatie ook mogelijkheden om persoonlijk te groeien. Kernwoorden die passen bij een goede cultuur: Betrokken, gedreven, kennis, inspraak, groei, ambitie, collectief, kracht.

Ontwikkel uw organisatiestructuur
Werken aan een goede cultuur doet u samen met uw medewerkers. Cultuur is chemie die ontstaat door gezamenlijke denkwijzen omgezet in een gezamenlijke ambitie. Deze denkwijzen zijn verwoord in uw strategie, feitelijk uw missie en visie.

Wat kunnen wij betekenen?
Woltring brengt voor u de huidige en gewenste cultuur in kaart via de online cultuurscan. De scan dient als vertrekpunt voor het ontwikkeltraject. Afhankelijk van uw unieke beweegredenen start een traject veelal met het gezamenlijk interpreteren en begrijpen van de uitslag van de scan. Vanuit het begrip wordt er, middels creatieve en actieve werkvormen, gewerkt aan de gewenste cultuur. Hoe ziet onze cultuur eruit en wat moeten we gaan doen om deze te realiseren?

Talentontwikkeling

Het projectplan Talentontwikkeling van Woltring is vraaggericht en op maat gemaakt voor uw organisatie, maar altijd met hetzelfde doel; het zichtbaar maken van talenten in de organisatie, deze talenten beter en waar mogelijk breder in te zetten in organisatie en hen de kans geven zich verder te ontwikkelen. Het programma Talentontwikkeling van Woltring koppelt individuele ontwikkeling en ontwikkeling van de organisatie door het inzetten van zowel individuele coaching en groepsbijeenkomsten gericht op specifieke thema’s en intervisie. We maken gebruik van de TMA-Methode om talenten en ontwikkel-mogelijkheden van deelnemers scherp te krijgen. We komen de mogelijkheden graag toelichten in een vrijblijvend gesprek.

Assessments

Woltring maakt gebruik van de TMA-Methode om talenten en ontwikkelmogelijkheden van onderwijsprofessionals scherp te krijgen. De TMA kunnen we koppelen aan een competentieset die hoort bij de functie die de kandidaat uitoefent of de ambitie heeft om uit te gaan oefenen. We bieden specifieke ontwikkelassessments voor leerkrachten, IB’rs, teamleiders en schoolleiders. We koppelen drijfveren aan zichtbaar gedrag door het inzetten van casuïstiek, een portfolio en/of observatie. Tevens kunnen een capaciteitenanalyse, teamanalyse en/of 360-graden feedback onderdeel uitmaken van het assessment. We leveren een duidelijke rapportage met concrete handvatten voor zowel het huidige functioneren als het ontwikkelpad van de kandidaat.

schoolleidersregister

Met gepaste trots kunnen we u mededelen dat ons schoolleidersassessment, met terugwerkende kracht, per januari 2018 geregistreerd is bij het Schoolleidersregister PO. Al jaren biedt WOLTRING ontwikkelassessments specifiek voor schoolleiders in het PO en VO. De kennis en ervaring die wij hebben in het onderwijs en als onderwijsadviseurs zorgen voor een uniek en kwalitatief hoogwaardig assessment. Met onze ontwikkelingsgerichte aanpak krijgt u niet alleen inzicht in de aanwezige competenties van een schoolleider, maar biedt ons assessment ook handvatten voor de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat.

Competentiepeiling

Het ontwikkelen van competenties van leerkrachten in het PO en VO is essentieel voor het behouden en vergroten van kwaliteit in het onderwijs. Het ontwikkelen van talent in de klas begint met het ontwikkelen van talent voor de klas. Op 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht geworden. Sindsdien wordt er van scholen(gemeenschappen) geëist dat er een bekwaamheidsdossier wordt bijgehouden van iedere leerkracht, intern begeleider of onderwijs-ondersteuner die werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs. Woltring is al jarenlang toonaangevend op het gebied van onderwijsspecifieke ontwikkelassessments. Voor directeuren, teamleiders, IB’ers (PO), zorgcoördinatoren (VO) en leerkrachten hebben we instrumenten ontwikkeld waarmee we de talenten, drijfveren en competenties in beeld krijgen. Dit doen we door het koppelen van drijfveren (middels de TMA) aan het zichtbare gedrag (lesobservatie en 360-graden feedback). De gemeten competenties komen overeen met de bovengenoemde Wet BIO en de kwalificaties zoals benoemd in de CAO.

Mobiliteit

Aan de slag jouw perspectief binnen of buiten de organisatie? Woltring levert de juiste sparringpartner die intensief met je aan de slag gaat om je zelfinzicht te vergroten, je profilering scherper te krijgen en de passende vervolgstap te zetten in jouw loopbaan. Dit doen we middels coaching, een loopbaanscan, outplacement of een 2e spoortraject.